Cursuri de calificare

cursuri

În cadrul cursulurilor se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseriile dorite.