Cursuri de calificare

În cadrul cursulurilor se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseriile dorite.