Ambalator manual

Elevii, studenții și șomerii , beneficiază de o reducere de 15% din prețul cursurilor, indiferent de varianta de plată aleasă!
Curs Ambalator manual – 2 luni
  În cadrul cursului se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseria de Ambalator Manual.Orele de teorie se organizează la sediul firmei (Strada Gloriei, nr. 11, Brașov), într-un salon special amenajat și dotat, conform cerințelor impuse de legislație, iar cele de practică se desfășoară în locații de profil.

  • La începutul cursului, fiecare cursant va primi un suport de curs.
  • Lectorii care predau cursul, au pregătirea și experiența necesară, aceștia fiind avizați de către CNFPA.
  • La finalul cursului se va susține un examen de absolvire, care va avea o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică. Comisia de examinare este formată din specialiști în domeniu și sunt numiți de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților Brașov.
  • În urma susținerii acestui examen, veți obține un certificat de absolvire pentru meseria de Ambalator Manual, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și de toate țările UE. Certificatul de absolvire va fi însoțit de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.
Variante de plată:
  • în rate.
Acte necesare la înscriere:
  • copie BI / CI;
  • certificat naștere;
  • certificat căsătorie (pentru doamne);
  • copie după ultimul act de studii;
  • adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru cursul de…”.
Pentru mai multe detalii, click aici!