Bucătar

 
Curs Bucătar – 5 luni
buca   În cadrul cursului se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseria de Bucătar.  Orele de teorie se organizează  în sali special amenajate , iar cele de practică se desfășoară în restaurante, unități de profil.

 

 • La începutul cursului, fiecare cursant va primi un suport de curs.
 • Lectorii care predau cursul, au pregătirea și experiența necesară, aceștia fiind avizați de către CNFPA.
 • La finalul cursului se va susține un examen de absolvire, care va avea o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică. Comisia de examinare este formată din specialiști în domeniu și sunt numiți de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților Brașov.
 • În urma susținerii acestui examen, veți obține un certificat de calificare pentru meseria de Bucătar, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și de toate țările UE. Certificatul de calificare va fi însoțit de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.
 
Ce cunoștințe veți dobândi în urma promovării cursului:
 • Comunicarea la locul de muncă. Desfășurarea muncii în echipă;
 • Aprovizionarea cu materii prime și auxiliare a locului de muncă;
 • Asigurarea condițiilor igienico-sanitare;
 • Organizarea cadrului general de deschidere și închidere a activității secției;
 • Prevenirea poluării mediului. Întocmirea documentelor specifice;
 • Pregătirea antreurilor calde și reci. Pregătirea fripturilor;
 • Pregătirea gustărilor calde și reci;
 • Pregătirea mâncărurilor din carne;
 • Pregătirea mâncărurilor din legume, orez, ouă, paste făinoase;
 • Pregătirea preparatelor lichide;
 • Pregătirea dulciurilor (deserturilor). Pregătirea fondurilor glace;
 • Pregătirea mâncărurilor din fructe de mare;
 • Realizarea acțiunilor de supervizare și control;
 • Realizarea aluaturilor de bază;
 • Realizarea salatelor;
 • Realizarea sosurilor.
Variante de plată:
 • în rate.
Acte necesare la înscriere:
 • copie BI / CI;
 • certificat naștere;
 • certificat căsătorie (pentru doamne);
 • copie după ultimul act de studii;
 • adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru cursul de…”;
Alte informații:
Taxa de examinare este în valoare de 100 RON.
Pentru mai multe detalii, click aici!