Electrician în constructii

Curs Electrician in constructii – 5 luni
  În cadrul cursului se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseria de Electrician in constructii.  Orele de teorie se organizează la Liceul Remus Radulet str.Zizinului 106, într-o sala de curs special amenajata și dotata, conform cerințelor impuse de legislație, iar cele de practică se desfășoară în laboratoare de specialitate.

 • La începutul cursului, fiecare cursant va primi un suport de curs.
 • Lectorii care predau cursul, au pregătirea și experiența necesară, aceștia fiind avizați de către CNFPA.
 • La finalul cursului se va susține un examen de absolvire, care va avea o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică. Comisia de examinare este formată din specialiști în domeniu și sunt numiți de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților Brașov.
 • În urma susținerii acestui examen, veți obține un certificat de calificare pentru meseria de Electrician in constructii, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și de toate țările UE. Certificatul de calificare va fi însoțit de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.
Ce cunoștințe veți dobândi în urma promovării cursului:
 • comunicare și numerație;
 • utilizarea calculatorului și prelucrarea informației;
 • comunicare în limba modernă;
 • asigurarea calității;
 • dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței;
 • igiena și securitatea muncii;
 • lucrul în echipă;
 • montarea și utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune;
 • montarea și utilizarea mașinilor electrice;
 • utilizarea instalațiilor de joasă tensiune;
 • întreținerea mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune;
 • realizarea circuitelor electronice din instalațiile electrice;
 • realizarea instalațiilor pentru alimentarea mașinilor electrice;
 • exploatarea instalațiilor și echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune;
 • repararea defectelor în echipamente și instalații electrice de medie și joasă tensiune;
Variante de plată:
 • în rate.
Acte necesare la înscriere:
 • copie BI / CI;
 • certificat naștere;
 • certificat căsătorie (pentru doamne);
 • copie după ultimul act de studii;
 • adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru cursul de…”;
Alte informații:
Taxa de examinare este în valoare de 100 RON.
Pentru mai multe detalii, click aici!