Manichiură – Pedichiură

Curs de Manichiură – Pedichiură – 3 luni
menp   În cadrul cursului se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseria de Manichiurist – Pedichiurist.
Atât orele de teorie cât și cele de practică, se organizează la sediul firmei (Strada Aleea Domnitei nr.4 cartier Stupini, Brașov), într-un salon special amenajat și dotat ,conform cerințelor impuse de legislație.

 • Produsele și instrumentarul necesare sunt puse la dispoziție de către școală pe toată durata cursului.
 • La începutul cursului, fiecare cursant va primi un suport de curs.
 • Partea de practică se realizează pe clientele care beneficiază gratuit de prestațiile cursanților.
 • Lectorii care predau cursul, au pregătirea și experiența necesară, aceștia fiind avizați de către CNFPA.
 • La finalul cursului se va susține un examen de absolvire, care va avea o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică. Comisia de examinare este formată din specialiști în domeniu și sunt numiți de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților Brașov.
 • În urma susținerii acestui examen, veți obține un certificat de calificare pentru meseria de Manichiurist – Pedichiurist, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și de toate țările UE. Certificatul de calificare va fi însoțit de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.
Ce cunoștințe veți dobândi în urma promovării cursului:
 • notiuni de anatomie și igienă;
 • boli ale unghiilor și pielii;
 • manichiură clasică;
 • masajul mâinii;
 • pedichiură;
 • boli ale piciorului;
 • masajul piciorului;
 • baze gel, acryl și tipsuri.
Variante de plată:
 • în rate.
Acte necesare la înscriere:
 • copie BI / CI;
 • certificat naștere;
 • certificat căsătorie (pentru doamne);
 • copie după ultimul act de studii;
 • adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru cursul de…”;
Alte informații:
Taxa de examinare este în valoare de 100 RON.
Pentru mai multe detalii, click aici!