Mecanic auto

Curs Mecanic auto – 5 luni
  În cadrul cursului se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseria de Mecanic auto.  Orele de practică se desfășoară în service-uri autorizate.

-La începutul cursului, fiecare cursant va primi un suport de curs.

-Lectorii care predau cursul, au pregătirea și experiența necesară, aceștia fiind avizați de către CNFPA.

-La finalul cursului se va susține un examen de absolvire, care va avea o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică. Comisia de examinare este formată din specialiști în domeniu și sunt numiți de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților Brașov.

 • În urma susținerii acestui examen, veți obține un certificat de calificare pentru meseria de Mecanic auto, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și de toate țările UE. Certificatul de calificare va fi însoțit de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.
Ce cunoștințe veți dobândi în urma promovării cursului:
 • completarea și transmiterea documentelor specifice;
 • aplicarea normelor de protecție a muncii și prevenire și stingere a incendiilor;
 • asigurarea cu piese de schimb și materiale a locului de muncă;
 • planificarea activității proprii;
 • diagnosticarea disfuncționalităților;
 • efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație la mecanismele motorului;
 • etanșarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil;
 • executarea lucrărilor de întreținere și reparație la punși și suspensii;
 • executarea lucrărilor de întreținere și reparație la sistemul de direcție;
 • executarea lucrărilor de întreținere și reparație la sistemul de frânare;
 • executarea lucrărilor de întreținere și reparație la sistemul de transmisie;
 • oferirea de consultanță de specialitate;
 • utilizarea aparatelor și echipamentelor de măsurare și testare;
Variante de plată:
 • în rate.
Acte necesare la înscriere:
 • copie BI / CI;
 • certificat naștere;
 • certificat căsătorie (pentru doamne);
 • copie după ultimul act de studii;
 • adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru cursul de…”;
Alte informații:
Taxa de examinare este în valoare de 100 RON.
Pentru mai multe detalii, click aici!