Ospătar

Curs Ospătar (Chelner), Vânzător în unități de alimentație – 5 luni
ospatar   În cadrul cursului se vor efectua ore de teorie și ore de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseria de Ospătar (Chelner), Vânzător în unități de alimentație.Orele de teorie se organizează la punctul de lucru al firmei (Strada Alexandru Ioan Cuza nr.5-restaurant EPIC Brașov), într-un salon special amenajat și dotat, conform cerințelor impuse de legislație, iar cele de practică se desfășoară în restaurante, unități de profil.

 • La începutul cursului, fiecare cursant va primi un suport de curs.
 • Lectorii care predau cursul, au pregătirea și experiența necesară, aceștia fiind avizați de către CNFPA.
 • La finalul cursului se va susține un examen de absolvire, care va avea o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică. Comisia de examinare este formată din specialiști în domeniu și sunt numiți de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților Brașov.
 • În urma susținerii acestui examen, veți obține un certificat de calificare pentru meseria de  Ospătar (Chelner), Vânzător în unități de alimentație, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și de toate țările UE. Certificatul de calificare va fi însoțit de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.
Ce cunoștințe veți dobândi în urma promovării cursului:
 • Comunicare și numerație;
 • Asigurarea calității;
 • Dezvoltare profesională;
 • Igiena și securitatea muncii;
 • Lucrul în echipă;
 • Organizarea activității unităților de alimentație și turism;
 • Promovarea produselor și serviciilor;
 • Pshiologia consumatorului;
 • Evidența operativă;
 • Servirea preparatelor;
 • Servirea băuturilor;
 • Alcătuirea meniurilor;
 • Comportament profesional;
Variante de plată:
 • în rate.
Acte necesare la înscriere:
 • copie BI / CI;
 • certificat naștere;
 • certificat căsătorie (pentru doamne);
 • copie după ultimul act de studii;
 • adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru cursul de…”;
Alte informații:
Taxa de examinare este în valoare de 100 RON.
Pentru mai multe detalii click aici!